Повний список йокаїв

Повний список йокаїв
Повний список йокаїв опублікованих на цьому сайті.

Повний список йокаїв опублікованих на цьому сайті. Поповнення відбувається по мірі надходження публікацій.

За українською абеткою

А
Абе но Сеймей (Abe no Seimei)
Абуміґучі (Abumiguchi)
Абура акаґо (Abura akago)
Абура сумаші (Abura sumashi)
Адзукі арай (Azuki arai)
Адзукі баба (Azuki babā)
Адзукі хакарі (Azuki hakari)
Ака манто (Aka manto)
Ака шіта (Aka shita)
Аканаме (Akaname)
Акатеко (Akateko)
Аккорокамуі (Akkorokamui)
Амазаке баба (Amazake babā)
Аманоджяку (Amanojaku)
Аманодзако (Amаnozako)
Аме онна (Ame onna)
Амемасу (Amemasu)
Амефурі козо (Amefuri kozō)
Амікірі (Amikiri)
Ао андон (Ao andon)
Ао бозу (Ao bōzu)
Ао ньобо (Ao nyōbō)
Аосаґібі (Aosagibi)
Атуйкакура (Atuikakura)
Ашура (Ashura)
Б
Бакекуджіра (Bakekujira)
Бакенеко (Bakeneko)
Бакедзорі (Bakezōri)
Баку (Baku)
Басан (Basan)
Бетобетосан (Betobetosan)
Біва бокубоку (Biwa bokuboku)
Бурубуру (Buruburu)
Бьякко (Byakko)
Ґ
Ґакі (Gaki)
Ґанґі козо (Gangi kozō)
Ґараппа (Garappa)
Ґашядокуро (Gashadokuro)
Ґембу (Genbu)
Ґозу (Gozu)
Ґорьо (Goryō)
Ґьокто (Gyuokuto)
Ґьочю (Gyōchū)
Ґьюкан (Gyūkan)
Д
Дайтенґу (Daitengu)
Дацуеба (Datsueba)
Джіґоку (Jigoku)
Джьороґумо (Jorōgumo)
Додомекі (Dodomeki)
Доноцура (Dōnotsura)
Доротабо (Dorotabō)
Е
Емма Дайо (Enma Daiō)
Ерітатеґоромо (Eritategoromo)
З
Зашікі вараші (Zashiki warashi)
К
Кіджьо (Kijo)
Кіцуне (Kitsune)
Кузуноха (Kuzunoha)
Кура яро (Kura yarō)
Куродзука (Kurozuka)
М
Мезу (Mezu)
Моміджі (Momiji)
Муджіна (Mujina)
Н
Некомата (Nekomata)
Нопперабо (Nopperabō)
Нуре онна (Nure onna)
О
Оні (Oni)
С
Саґарі (Sagari)
Т
Тако нюдо (Tako nyūdō)
Танукі (Tanuki)
Тенджьо кударі (Tenjō kudari)
Ф
Фунаюрей (Funayūrei)
Фурарібі (Furaribi)
Фуруцубакі но Рей (Furutsubaki no Rei)
Фуруцубо (Furuutsubo)
Футакучі онна (Futakuchi onna)
Х
Хаймуші (Haimushi)
Хайшяку (Haishaku)
Хака но хі (Haka no hi)
Хахакіґамі (Hahakigami)
Хоне каракаса (Hone karakasa)
Хоне онна (Hone onna)
Ч
Чімі (Chimi)
Чочін обаке (Chōchin obake)
Чьопірако (Chōpirako)
Ш
Шіріме (Shirime)
Ю
Юкі онна (Yuki onna)
Юрей (Yūrei)
Я
Ямата но орочі (Yamata no Orochi)

Аніме-клуб «Mitsuruki»