Маджонг (2 частина)

Маджонг (2 частина)

Кількість гравців: 4.
Час гри: 10 – 180 хв.

Маджонг (2 частина)

4. Підрахунок очок
4.1. Підрахунок очок виграшної руки
Відповідальність за правильний підрахунок кожної виграшної руки за максимальною вартістю лежить на всіх гравцях за столом.

Спочатку визначте кількість ханів: складіть кількість ханів від яку (щонайменше 1) з кількістю червоних п\’ятірок, дора-тайлів, тайлів кан-дора і (у випадку з ріічі) з кількістю тайлів ура-дора в руці. Отримана сума є вартістю руки в ханах.

Потім підраховується базова вартість руки – мініпойнти. Округліть число до наступної десятки (наприклад, 32 мініпойнти округлюються до 40). У випадку руки «Сім пар», така рука коштує 25 мініпойнтів і округлення не відбувається. Для рук зі 5-ма і більше ханами число мініпойнтов не має значення.

Вартість руки можна знайти в таблицях на стор 27. Таблиці детальніше описані в пункті 4.1.3. За кожен лічильник до вартості руки додається 100 у разі виграшу зі стіни, і 300 у разі виграшу зі зносу. До того ж, переможець забирає будь-які ставки за ріічі від гравців, що не виграли роздачу.

У тому випадку, коли роздачу виграє більше одного гравця, той гравець, що скинув на руку робить підрахунки з кожним переможцем окремо. Кожен переможець отримує вартість руки, включаючи вартість лічильників.

У тому випадку, коли одночасно виграє більше одного гравця, ставки за ріічі від гравців, які оголосили ріічі без виграшу, відходять до найближчого переможця, що сидить праворуч від гравця, що скидав на руку. Ті гравці, які оголосили ріічі і виграли, завжди отримують свої ставки за ріічі назад.

4.1.1. Мініпойнти
Ви завжди отримуєте мініпойнти за такі три способи виграшу:

Закрита рука зі зносу

30

Сім пар (більше мініпойнтів не додається)

25

Іншим способом (зі стіни або відкритою рукою)

20

Додайте мініпойнти за пони і кани в руці. У чі немає вартості в мініпойнтах. Якщо виграшний тайл завершує пон, він вважається закритим у разі виграшу зі стіни і відкритим у разі виграшу зі зносу.

Маджонг (2 частина)

До того ж по 2 мініпойнти присуджується за таке:
1. Пару драконів
2. Пару вітрів місця
3. Пару вітрів раунду
4. Виграш із крайнім, закритим або єдиним очікуванням
5. Виграш зі стіни (крім пінфу)
6. Відкрите пінфу
2 мініпойнти за крайнє, закрите очікування або одиничне очікування можуть бути отримані, навіть якщо рука чекає й інші тайли. Крайнє очікування – очікування 3 в чі при 1-2 або 7 в чі при 8-9. Закрите очікування – очікування в середину чі. Одиничне очікування – очікування тайла в пару.

Крайнє очікування: Маджонг (2 частина) завершується Маджонг (2 частина)

Закрите очікування: Маджонг (2 частина) завершується Маджонг (2 частина)

Можливість найбільшої вартості руки визначає, який сет завершується виграшним тайлом. Розглянемо таке очікування:

Маджонг (2 частина) з очікуванням на Маджонг (2 частина) або Маджонг (2 частина)

При виграші на 7, тайл може як завершити крайнє очікування (з присвоєнням 2 мініпойнтів) або завершити двостороннє 5-6-7 чі без мініпойнтов, але з оголошенням яку за пінфу в закритій руці. Завжди повинна вибиратися найдорожча можливість виграшу.

В особливих випадках, як наприклад Маджонг (2 частина), хоча і можливо виграти тільки з Маджонг (2 частина), мініпойнти не присуджуються, тому що тайл не завершує ні крайнього очікування, ні закритого, ні одиничного очікування (у парі).

2 мініпойнти присуджуються за виграш зі стіни. У разі оголошення яку за пінфу в закритій руці, мініпойнти за виграш зі стіни не присуджуються.

Відкрите пінфу – відкрита рука, не варта мініпойнтів (за винятком 20 мініпойнтів за виграш). Відкрите пінфу отримує 2 мініпойнти. приклад:

Маджонг (2 частина)

4.1.2. Точний підрахунок вартості руки
Замість підрахунку вартості руки вручну рекомендуються таблиці підрахунку на сторінці 23. Тим не менш, для повноти опису тут наводиться процедура підрахунку. Для рук, що коштують 5 і більше хан, використовується таблиця лімітованих рук. Для рук дешевших за 5 хан вартість розраховується в такий спосіб:

Базова цінність руки (округлені мініпойнти) подвоюється кілька разів за кількістю ханів плюс 2. Отримане число – базова вартість, яку виплатять опоненти в разі виграшу зі стіни. Однак, для Сходу число подвоюється ще раз. Схід отримує подвійну виплату, але також платить в два рази більшу суму при виграші опонента зі стіни. Виплати округлюються до наступних 100, але не перевищують вартості манґану.

У разі виграшу зі зносу, той гравець, що зніс на руку повинен заплатити за всіх опонентів, включаючи Схід, тобто базову вартість у чотириразовому розмірі, якщо переможець не Схід, і трикратну подвійну базову вартість, якщо переможець Схід. Виплати округлюються до наступних 100, але не перевищують вартості манґану.

До цього додається вартість лічильників і ставки за ріічі на столі.

4.1.3. Таблиці підрахунку очок
Таблиці підрахунку очок на стор 26 розбиті на категорії за тим, чи виграв Схід, а також за типом виграшу – зі зносу (рон) або зі стіни (цумо).

У відповідній таблиці використовуйте стовпчик з цінністю руки в ханах і ряд з цінністю руки в мініпойнтах.

Таблиця «Схід зі стіни (цумо)» показує суму, яку повинен заплатити кожен опонент Сходу. «Інші зі стіни (цумо)» дає два числа; найбільше число – виплата зі Сходу, інше число – виплати зі двох інших гравців. Таблиці для виграшу зі зносу (рон) представляють суму, яку повинен заплатити гравець, що скинув на руку переможцю. Таблиця для лімітованих рук представляє суми, які кожен опонент повинен заплатити у разі виграшу зі стіни. У разі виграшу із зносу, гравець який зніс платить за всіх. Наприклад, для ханемана виплата 18000 для Сходу і 12000 для іншого гравця.

До значення у таблиці додаються вартості всіх лічильників на столі і ставки за ріічі.

4.2. Огляд яку
Деякі яку вимагають, щоб рука була закритою. Закрита рука може бути виграна зі зносу. Якщо скинутий тайл завершує пон, такий пон вважається відкритим при підрахунку мініпойнтов, але сама рука – закрита.

Всі яку кумулятивні, таким чином, в одній руці можуть бути скомбіновані кілька яку. Наприклад, закрита рука з «Всі прості» і «Три схожих чі» коштує 4 хана зі стіни. Якщо ця рука відкрита, вона коштує тільки 1 хан. Таким чином у руці може бути зібрано не більш 13 ханів.

Якумани НЕ кумулятивні.

4.2.1. Яку в 1 хан
Ріічі RIICHI. Закрита рука на очікуванні зі ставкою в 1000 очок. Див п. 3.3.12 для детальних правил оголошення ріічі. Додаткове яку, іппацу IPPATSU, присуджується за виграш під час першого кола після оголошення ріічі, включаючи наступне взяття тайла гравцем, що оголосив ріічі. Якщо коло переривається оголошеннями кану / пону / чі, включаючи закритий кан, можливість іппацу зникає.

Повністю Закрита Рука MENZEN TSUMO – виграш зі стіни з закритою рукою.

Всі Прості TANYAO CHUU – закрита рука без терміналів і достоїнств.

Пінфу PINFU – закрита рука, яка не має цінності, тобто закрита рука з чотирма чі і парою, яка не містить драконів, вітрів місця або раунду. Виграшний тайл повинен завершувати чі з двостороннім очікуванням. Рука за визначенням не містить мініпойнтів, за винятком базових 30 за виграш зі скидання або 20 за виграш зі стіни.

Два Ідентичних Чі IPPEIKOU – закрита рука з двома абсолютно однаковими чі, тобто з тими ж достоїнствами і тієї ж масті, наприклад:

Маджонг (2 частина)

Три Схожих Чі SAN SHOKU DOUDJIN – рука зі трьому чі з однаковими цифровими послідовностями у трьох мастях, наприклад:

Маджонг (2 частина)

Дає додатковий хан, якщо рука закрита.

Ціла Масть ITSU – рука зі трьома послідовними чі однієї масті, наприклад:

Маджонг (2 частина)

Дає додатковий хан, якщо рука закрита.

Пон Драконів FANPAI / YAKUHAI – пон / кан драконів.

Вітер Місця FANPAI / YAKUHAI – пон / кан вітрів місця.

Вітер Раунду FANPAI / YAKUHAI – пон / кан вітрів раунду.

Термінали і Достоїнства CHANTA – всі сети містять термінали і достоїнства, пара так само складена з терміналів або достоїнств. Рука містить хоча б одне чі. Дає додатковий хан, якщо рука закрита.

Після Кану RINSHAN KAIHOU – виграш на тайлі заміни після оголошення кану. Вважається за виграш зі стіни.

Пограбування Кану CHAN KAN – виграш на тайлі, який опонент додає до відкритого пону, щоб скласти кан, див. п. 3.3.7. Так як кан не оголошений належним чином, кан-дора не відкривається. Раується як рон (виграш зі зносу). Пограбування кану так само застосовується при виграші зі Тринадцятьма Сиротами на тайлі, використаним опонентом для складання закритого кану. Закритий кан може бути пограбований тільки у випадку Тринадцяти Сиріт.

Виграш на Останньому Тайлі HAITEI – виграш зі стіни на останньому тайлі в стіні.

Виграш на Останньому Тайлі HOUTEI – виграш зі скидання після останнього тайла в стіні (тайл може бути оголошений лише для виграшу, а не для кану / пону / чі).

4.2.2. Яку в два хани
Сім Пар CHI TOITSU – закрита рука з 7 різними парами. Дві однакові пари не дозволені. Сім пар завжди коштують 25 мініпойнтів; додаткові очки, наприклад, за пару драконів, не присуджуються.

Три Схожих Пони SAN SHOKU DOKOU – рука з трьома понами / канами кожної масті одного достоїнства, наприклад:

Маджонг (2 частина)

Три Закритих Пони SAN ANKOU – рука з трьома закритими понами / канами. Зауважте, що вся рука може і не бути закритою.

Три Кани SAN KAN TSU – рука з трьома канами.

Всі Пони TOI-TOI HOU – рука з чотирма понами / канами і парою.

Масть HONITSU – рука, складена з тайлів тільки однієї з трьох мастей у поєднанні з достоїнствами. Дає додатковий хан, якщо рука закрита.

Малі Три Дракони SHOU SANGEN – рука з двома понами / канами драконів і парою третіх драконів. Додаються два яку за кожен пон / кан драконів.

Термінали і Достоїнства HONROUTOU – рука, що містить тільки термінали та достоїнства і в складі руки немає чі. Додається два яку за всі пони TOI-TOI HOU або сім пар CHI TOITSU.

Усі Термінали JUNCHAN – всі сети містять термінали, пара теж складена з терміналів. Рука містить хоча б одне чі. Дає додатковий хан, якщо рука закрита.

4.2.3. Яку в три хани
2х2 Ідентичних Чі RYAN PEIKOU – закрита рука з чотирма чі, кожні два чі складають два ідентичних чі, наприклад:

Маджонг (2 частина)

Додаткові яку не присуджуються. Не поєднується з сімома парами.

4.2.4. Яку в п\’ять ханів
Чиста Масть CHINITSU – рука, складена повністю з тайлів однієї масті. Достоїнства не допускаються. Дає додатковий хан, якщо рука закрита.

Нагаші манґан NAGASHI MANGAN – ця особлива рука не може бути скомбінована з іншими. Після нічиєї, гравець може оголосити цю руку, якщо у нього закрита рука, він скидав тільки термінали і достоїнства та жоден тайл зі скинутих ним не був оголошений. Гравцеві не обов\’язково бути в темпай. Гравець отримує виплату рівну манґану за цумо, плюс лічильники і ставки за ріічі.

4.2.5. Якумани
Тринадцать Сиріт KOKUSHI MUSOU – закрита рука, яка містить за однією з кожних 13 різних терміналів і достоїнств, плюс пара, наприклад:

Маджонг (2 частина)

Дев\’ять Воріт CHUUREN POOTO – закрита рука, що складається з тайлів 1112345678999 в одній масті, плюс пара, наприклад:

Маджонг (2 частина)

Благословення Небес TENHO – виграш Сходу на його першому ході. Оголошення закритого кану не допускається.

Благословення Землі CHIHO – виграш зі стіни в першому колі. Закритий кан не допускається.

Благословення Людини RENHO – виграш зі зносу в першому колі, до того як гравець зробив свій хід. Закритий кан також перериває серію ходів.

Чотири Закриті Пони SUU ANKOU – закрита рука з чотирма закритими понами / канами. Виграш зі зносу дозволений тільки в разі одиничного очікування в пару.

Чотири Кани SUU KAN TSU – рука з чотирма канами.

Всі Зелені RYUU IISU – рука, повністю складена з бамбука. Допускаються тільки зелені дракони, 2,3,4,6,8 бамбуків (тобто бамбуки в зображенні яких немає червоних вставок). приклад:

Маджонг (2 частина)

Всі Термінали CHINROUTO – рука, повністю складена з терміналів.

Всі Достоїнства TSUU IISOU – рука, повністю складена з достоїнств.

Великі Три Дракони DAI SANGEN – рука зі трьома понами / канами драконів.

Малі Чотири Вітри SHOU SUUSHII – рука зі трьома понами / канами вітрів і парою четвертого вітру.

Великі Чотири Вітри DAI SUUSHII – рука з чотирма понами / канами вітрів. За руку присуджується виплата подвійного якумана.

4.3. Приклади підрахунку очків
Приклад підрахунку №1

Маджонг (2 частина)

Виграшний тайл – 9 бамбуків зі стіни. Рука закрита. Гравець оголосив Ріічі. Рука отримує 1 яку за Ріічі, 1 яку за Повністю Закриту Руку, 1 яку за Пінфу, 2 яку за Цілу Масть (тому що рука закрита). Всього: 5 яку. Якщо в руці немає червоних п\’ятірок, дор, кан-дор і ура-дор, то вартість руки – 5 ханів. Рука в 5 ханів – лімітована рука, звана манґан і коштує 4000 очок від кожного гравця, якщо виграв – Схід; всього 12000 очок. Якщо виграв не Схід, він отримує 4000 зі Сходу і по 2000 з інших опонентів; всього 8000 очок.

Приклад підрахунку №2

Маджонг (2 частина)

Виграшний тайл – 9 бамбуків зі зносу. Рука закрита. Гравець оголосив Ріічі. Рука отримує 1 яку за Ріічі, 1 яку за Пінфу, 2 яку за Цілу Масть (тому що рука закрита. Зауважте, що хоча виграшний тайл оголошений та завершує чистий ряд, рука все ж отримує додаткове яку, оскільки рука закрита). Всього: 4 яку. Мініпойнти: 30 за виграш за роном на закритій руці. Оскільки це рука Пінфу, більше мініпойнтів вона не отримує. Якщо в руці немає червоних п\’ятірок, дор, кан-дор і ура-дор, то вартість руки – 4 хани, 30 мініпойнтів, переможець отримує 11600 очок від гравця котрий скидав у рон, якщо виграв – Схід. Якщо виграв не Схід, він отримує 7700.

Приклад підрахунку №3

Маджонг (2 частина)

Виграшний тайл – 9 бамбуків зі зносу. Рука містить відкритий сет. 7 бамбуків – дора. Рука отримує 1 яку за Дихання. Всього: 1 яку. Рука отримує додатковий хан за дору. Мініпойнти: 20 за виграш з відкритою рукою і ще 2 за відкрите Пінфу. 22 мініпойнта округлюються до 30. Вартість руки – 2 хани, 30 мініпойнтів, якщо виграв Схід, він отримує 2900 від гравця, що скидав у рон. Якщо виграв не Схід, він отримує 2000.

Приклад підрахунку №4

Маджонг (2 частина)

Виграшний тайл – 8 бамбуків зі стіни. Рука закрита. Рука отримує якуман за Чотири Закриті Пони. Решта яку і дори не мають значення, тому що якуман є межею. Якщо виграв Схід, він отримує 16000 від кожного; всього 48000. Якщо виграв не Схід, він отримує 16000 зі Сходу і по 8000 з інших опонентів; всього 32000.

Приклад підрахунку №5

Маджонг (2 частина)

Виграшний тайл – 8 бамбуків зі зносу. Рука закрита. 4 точок – дора. Хоча рука і вважається закритою, останній пон (завершений оголошеним тайлом) не рахується закритим. Рука отримує 2 яку за Три Закриті Пони, 2 яку за Усі Пони і 1 яку за Усі Прості. Всього: 5 яку. Рука отримує додаткові хани за дори, що в сумі дає 8 хан. 8 хан – лімітована рука, звана Байман, вартує 24000 очок з гравця, що скинув в рон, якщо виграв – Схід. Якщо виграв не Схід, він отримує 16000 очок.

Приклад підрахунку №6

Маджонг (2 частина)

Виграшний тайл – 4 бамбуків зі стіни в перебігу першого кола. Рука отримує 1 яку за Ріічі, 1 яку за Іппацу, 1 яку за Повністю Закриту Руку, 1 яку за Усі Прості і 2 яку за Сім Пар. Всього: 6 яку. Одна з п\’ятірок червона, таким чином, рука коштує 7 ханів. Це лімітована рука, звана Ханеман, вартує по 6000 очок від кожного гравця, якщо виграв – Схід; всього 18000 очок. Якщо виграв не Схід, він отримує 6000 зі Сходу і по 3000 від інших опонентів; всього 12000 очок.

Приклад підрахунку №7

Маджонг (2 частина)

Виграшний тайл – 4 бамбуків зі зносу. Гравець не оголошував Ріічі. Рука отримує 2 яку за Сім Пар. Одна з п\’ятірок червона, а отже рука коштує 3 хани. Мініпойнти: 25 за виграш із Сімома Парами. Рука не отримує інших мініпойнтів, хоча в руці присутня пара драконів і є очікування в пару. Вартість руки – 3 хани, 25 мініпойнтів. Якщо виграв гравець – Схід, він отримує 4800 від гравця, що зніс в рон, в іншому випадку – 3200 очок.

Приклад підрахунку №8

Маджонг (2 частина)

Виграшний тайл – червоний дракон зі стіни. Рука закрита і не містить дор. Рука отримує 3 яку за Два Ідентичних Чі і 1 яку за Повністю Закриту Руку. Рука не вважається за Сім Пар, тому що рука складається або в сім пар, або в чотири сети і пару. Так як рука має більшу цінність, коли представлена у вигляді 4 сетів і пари, ніж коли представлена у вигляді семи пар, рука отримує очки за Два за Два Ідентичних Чі, а не за Сім Пар. Мініпойнти: 20 за виграш зі стіни, 2 за очікування в пару, 2 за виграш зі стіни, 2 за пару драконів. 26 мініпойнтів округлюються до 30. Вартість руки – 4 хани, 30 мініпойнтів. Якщо виграв гравець – Схід, він отримує 3900 очок з кожного гравця (всього 11700), в іншому випадку – 3900 зі Сходу і 2000 з інших опонентів (всього 7900).

Приклад підрахунку №9

Маджонг (2 частина)

Виграшний тайл – захід зі зносу. 7 бамбуків – дора. Гравець – Схід у Східному раунді. Рука отримує два яку за Масть (оскільки рука відкрита), 1 яку за Вітер Місця, 1 яку за Вітер Раунду і 1 яку за Термінали і Достоїнства. Всього: 5 яку. Рука отримує додатковий хан за дору, і загальна вартість руки – 6 ханів. Виграш 18000 очок з гравця, що зніс в рон.

Приклад підрахунку №10

Маджонг (2 частина)

Виграшний тайл – 7 точок зі стіни. Рука закрита. Гравець – Південь. Рука отримує 3 яку за Масть (тому рука закрита) і 1 яку за Повністю Закриту Руку. Мініпойнти: 20 за цумо, 8 мініпойнтів за закритий пон достоїнств, 2 за виграш зі стіни, 2 мініпойнта за крайнє очікування. Зауважте, що хоча в руці і є тристороннє очікування, переможець вибирає, який сет завершує виграшний тайл так, щоб отримати якомога більше очок. 32 мініпойнти округлюються до 40, та загальна вартість руки дорівнює 4 хани, 40 мініпойнтів, що еквівалентно виплаті за манґан: 4000 зі Сходу і 2000 від інших гравців, всього – 8000 очок.

5. Етикет і правила турнірів
5.1. Помилки при оголошенні тайлів
При оголошенні пону / кану / чі гравець спочатку чітко оголошує «кан», «пон» або «чі». Потім гравець відкриває доладні тайли руки, після чого зносить тайл з руки і забирає оголошений тайл. Для третього кроку порядок зазначених двох дій не важливий: гравець може спочатку взяти оголошений тайл, а потім скинути свій або зробити навпаки.

Якщо гравець допускає помилки у зазначеному вище порядку, йому вказують на це, але штрафу немає.

5.1.1. Гравець не зміг взяти оголошений тайл
Хоча гравець, що оголосив тайл, може зробити знос до того, як приставить тайл до своїх відкритих тайлів, він повинен взяти цей тайл до того, як наступні два гравці зроблять знос. Якщо гравець не зміг взяти тайл вчасно, він карається Мертвою Рукою, тому що у гравця неправильний сет.

5.1.2. Порожнє оголошення
Порожні оголошення кану, пону або чі (гравець оголосив кан, пон або чі і передумав відразу ж, не показавши тайли) не караються.

Порожні оголошення рону або цумо (гравець оголосив рон або цумо, але не показав камінці, зрозумівши помилку) призводять до Мертвої руки.

Гравець повинен використовувати правильний термін для оголошення виграшу. Гравець, який оголосив «Іппацу» і показав свої тайли, піддається штрафу чьомбо. Якщо гравець негайно виравився, використавши правильний термін (наприклад, «Рон – тобто цумо!» Або «Іппацу … тобто Рон!»), то його рука вважається правильною. Руки гравців, котрі плутають терміни «рон» і «цумо» вважаються правильними, але їм треба вказати, що потрібно використовувати правильне слово, а повторювані порушення призводять до штрафів на розсуд судді.

5.1.3. Зміна оголошення
Оголошення не слід змінювати. Перше оголошення повинне бути правильним. Проте, якщо оголошення не торкається виграшу, дозволяється швидка поправка.

Якщо гравець оголошує «пон, ні, рон», його оголошення рону вважається вірним оголошенням виграшу.

Якщо гравець оголошує «Рон, ні, пон», він робить оголошення виграшу. Гравець може взяти тайл для рону, але не для пону. У разі, якщо у гравця немає виграшної руки і він не показав свої тайли або показав два тайли для оголошення пону, його рука оголошується Мертвою. Якщо гравець показав всі свої тайли, він отримує штраф чьомбо.

5.1.4. Оголошення неправильного сету
Якщо гравець оголошує неправильний сет, то сет може бути виправлений, якщо помилка відкрилася до того, як гравець скинув тайл. Після зносу помилку не можна виправити, і рука стає Мертвою.

Приклади неправильних сетів:

Маджонг (2 частина)

5.2. Випадкове відкриття тайлів
Якщо занадто багато тайлів було відкрито, гру не можна продовжувати. Якщо зі стіни, з мертвої стіни, руки гравця або його опонента було відкрито більше п\’яти тайлів, гравець, що порушив правила, отримує штраф чьомбо. Якщо помилка сталася не з вини якого-небудь гравця, роздача перероздається (як у випадку чьомбо, але без штрафу).

5.2.1. Відкриття тайлів зі стіни
Відкриті тайли повертаються в стіну на місце, звідки були взяті.

5.2.2. Відкриття тайлів з мертвої стіни
Відкриті тайли повертаються в стіну на місце, звідки були взяті. Гравець, що порушив правила карається Мертвою Рукою. Це оголошення має бути зроблене чітко, відразу ж після помилки, щоб всім гравцям стало про неї відомо, тому що в іншому випадку вона може бути не очевидною.

5.2.3. Відкриття тайлів з руки самого гравця
Відкриті тайли повертаються назад в руку.

5.2.4. Відкриття тайлів з руки опонента
Відкриті тайли повертаються назад в руку. Гравець, що порушив правила карається Мертвою Рукою.

5.2.5. Витягування тайлів з неправильної частини стіни
Помилку слід виправити, якщо така була виявлена (або на неї вказали) до зносу. Після зносу помилку виправити вже не можна. В обох випадках покарання не відбувається, крім випадку, коли був відкритий тайл з мертвої стіни: тоді гравець отримує мертву руку. Оголошення має бути зроблене чітко, відразу ж після помилки, щоби всім гравцям стало про неї відомо, тому що в іншому випадку вона може бути не очевидною.

5.3. Помилки, пов\’язані з оголошенням Ріічі
Правильне оголошення ріічі проводиться в три кроки: спочатку гравець чітко оголошує «Ріічі», потім скидає тайл і повертає його на бік, наприклад:

Маджонг (2 частина)

і далі викладає паличку в 1000 очок на стіл поруч зі своїм зносом та центром столу, де її бачать усі суперники. Гравець, який завершив два перші кроки, але забув викласти ставку за ріічі, все одно має повноправне Ріічі, але помилку слід виправити, як тільки про неї стало відомо. Гравець, який неправильно оголошує «ріічі» або повертає тайл на бік, оголошує річі неправильно. Ставка ріічі повертається і його рука оголошується мертвою.

Спроба оголошення ріічі з відкритою рукою призводить до покарання мертвою рукою.

5.4. Передання інформації
Передання інформації або підказок про стратегію опонентів, наприклад, про становище темпай, про те, які тайли небезпечно скидати або на яке яку, можливо, націлився гравець, – засуджувана поведінка, і в серйозних або повторюваних випадках, порушник карається мертвої рукою або зняттям очок за рішенням судді. Зазвичай опонентам слід зробити гравцю виразне попередження, а в разі серйозності порушення або його повторенні, покликати суддю, який зможе прийняти рішення про покарання гравця.

Дозволяється поправляти гравця, який близький до здійснення незначного порушення або помилку в етикеті, наприклад, взяття тайлу з неправильної частини стіни, оголошення неправильного сету або якщо він забуде взяти тайл заміни.

Дозволяється вказувати, що у гравця мертва рука, наприклад, якщо у нього занадто багато чи мало тайлів в руці.

5.5. Шахрайство та створення перешкод у грі
Шахрайство та створення перешкод у грі є грубими порушеннями ходу турніру, і такі навмисні порушення повинні суворо каратися.

Гравець, якого спіймали за шахрайством, повинен бути негайно дискваліфікований, проте, свідчення шахрайства повинні бути явними, тому що це дуже серйозне звинувачення.

Навмисне поведінка, що порушує порядок проведення турніру, карається за рішенням судді штрафами в 8000 або 12000 очок (рівень чьомбо), а в серйозних випадках або при повторенні ситуації – штрафами в 12000-48000 очок. Даний штраф стягується зі гравця- порушника негайно, що може змінити турнірні місця гравців за столом. Стягнені очки не додаються іншим гравцям. Подальша деструктивна поведінка призводить до негайної дискваліфікації.

5.6. Запізнення на турнір
При запізненні на 10 хвилин і менше, гравець отримує штраф в 1000 очок за кожну хвилину запізнення. Таким чином, гравець, який запізнився на 1 хвилину штрафується на 1000 очок, гравець, який запізнився на 10 хвилин – на 10000 очок. Даний штраф стягується з гравця негайно, що може змінити турнірні місця гравців за столом. Стягнені очки не додаються іншим гравцям. Якщо гравець спізнився більше, ніж на 10 хвилин, замість нього грає гравець заміни.

5.7. Гравці заміни
Якщо організаторам стає зрозуміло, що гравець не зможе грати, наприклад, через хворобу, його місце за столом займає гравець заміни.

У турнірній таблиці результати сесії гравців заміни завжди 0 очок і -30000 ума. Однак, за столом очки гравця заміни рахуються для визначення ума-бонусів і штрафів опонентів, якщо замінюючий гравець грав з початку сесії (а також якщо заміна сталася через запізнення гравця більше, ніж на 10 хвилин). Наприклад, якщо замінюючий гравець перемагає за столом, інші гравці отримують уму в 10000, -10000 і в -30000 очок. Таким чином, при занесенні результатів, у двох гравців будуть ума-штрафи за -30000 очок, а ума-бонус переможця в 30000 очок ніхто не отримає.

Гравці заміни, які прийшли на заміну після того, як гра за столом почалася (наприклад, якщо гравець відчув нездужання під час сесії або був дискваліфікований), завжди отримають штраф ума в -30000 очок, що означає, що три інших гравці отримають уму в 30000, 10000 і -10000, навіть якщо гравець заміни отримає більше всіх очок за столом. Це правило застосовується, тільки якщо гра за столом вже почалася. У наступних сесіях замінюючий гравець буде грати з початку сесії, а значить, результати замінюючого гравця будуть враховуватися при визначенні ума-бонусів опонентів.

Дискваліфікований гравець отримує останнє місце в таблиці результатів, а його результат піде в залік рейтингу EMA.

Замінений гравець отримає 0 очок і ума-штраф -30000 очок за кожну пропущену сесію. У разі хвороби гравця, головний суддя та організатори турніру можуть вирішити виключити ім\’я гравця з таблиць результатів, щоб результат не вплинув на його рейтинг ЕМА.

5.8. Сесії турніру
Для проведення турнірів зручно обмежувати сесії за часом. Найчастіше сесії розраховуються за 90 хвилин. Якщо граються сесії, обмежені за часом, повинен звучати чіткий звуковий сигнал, що означає, коли залишається 15 хвилин до кінця сесії. Після звукового сигналу, поточна роздача закінчується, а потім грається ще одна роздача (якщо повна гра не була завершена). Після закінчення 90 хвилин звуковий сигнал не звучить; гравці повинні завершити останні 1 або 2 роздачі в час, що залишився, але якщо цього не сталося, вони продовжать грати, поки роздачі не будуть закінчені.

Початком роздачі вважається кидок гральних кубиків після того, як були побудовані стіни. Якщо кубики не були кинуті до того, як пролунав сигнал, гравці зіграють лише поточну роздачу. Якщо кубики були тільки-но кинуті, коли пролунав сигнал, гравці можуть зіграти дві роздачі. У разі чьомбо відбувається перездача, тобто не вважається, що роздача була зіграна. Роздача, що завершилася абортивною нічиєю, вважається за зіграну роздачу.

На початку сесії, в очікуванні сигналу до початку гравцям дозволяється побудувати стіни, але кубики не повинні бути кинуті і роздача тайлів не повинна розпочатися до сигналу.

Маджонг (2 частина)

 

Маджонг (2 частина)

Таблиці описані у розділі 4.1.3.